Tábor2010 Lipno

16.03.2009 18:19

Letní stanový tábor

FRÝDAVA 2010
Informace pro rodiče
 

 

Vážení rodiče,

 

3. dívčí a 4. chlapecký skautský oddíl Strakonice, pořádá jako každoroční vyvrcholení své celoroční činnosti skautský stanový tábor. Koná se v době od 4.7. do 18. 7. U lipenské přehrady, kousek od města Frýdava.

Ubytování je ve dvoulůžkových podsadových stanech. Stravování  je zajišťováno pomoci ochotné maminky vedoucího tábora. Po celou dobu tábora je připraven pestrý program odpovídající věku. Děti se zúčastní mnoha závodů a her procvičujících tělesnou a tábornickou dovednost. Budou si plnit své skautské stezky. Chlapci i děvčata prožijí několik dnů v nádherné přírodě, která je lákavým místem pro aktivní odpočinek od rušného a nezdravého města.  To vše a ještě více pod vedením zkušených vedoucích.

Letní tábor je nejvhodnější příležitost k uplatnění skautských výchovných metod, jejichž snahou je pomoc při výchově dobrého člověka. Tábor může někomu připadat příliš dlouhý a náročný, ale jen tak je možné prožít to velké dobrodružství, po kterém dětská duše tolik touží.

 

V této brožuře naleznete všechny informace o tomto táboře. Budete-li mít jakýkoliv dotaz nebo si nebudete jisti, zda máte dítě na tábor pustit, obraťte se na vedoucí na schůzkách nebo na vedoucího tábora.

 

Termín tábora:            4.7. -.18.7. 2009

 

 

 

Odevzdat přihlášku:   15. 4. 2009

 

Poplatek za tábor:      2700,– Kč (zaplatit do 30.5.2010)

 

Schůzka rodičů:                    středa 15.4.2010 od 1800

                                              

 

Adresa tábora:            bude sdělena na informační

                                      schůzce s rodiči

 

 

Sraz a odevzdání bagáže:    doprava vlastní, v příručce bude uvedene mapka s cestou

 

Návrat:                         doprava vlastní

 

   

 

 

 

ORGANIZACE TÁBORA:

 

 

Ubytování

Bydlíme po dvojicích v podsadových stanech. Jedná se o dřevěné podsady výšky 80 cm, na kterých je natažena nepromokavá stanová plachta. Spí se na dřevěných postelích s karimatkou.  Zem je pokryta dřevěnou podlážkou, která izoluje od vlhkosti.

 

Odjezd a příjezd

Sraz:          sobota 4. 7. 2010 900 na tábořišti -  doprava vlastní,

Návrat:       pátek 17 . 7. 2010 doprava vlastní                  

Doprava bagáže na tábořiště si musí každý zajistit sám.

 

S sebou :

·       prohlášení o bezinfekčnosti (příloha této brožury),

·       potvrzení od lékaře o tom, že je dítě schopno účastnit se letního tábora

·       očkovací průkaz,

·       kartička pojištěnce zdravotní pojišťovny (vše výše uvedené nejlépe v podepsané obálce),

·       příp. pravidelně užívané léky (podepsané s označením dávkování),

·       pláštěnka

·       jídlo a pití na první den (večeře zajištěna).

Zdravotní zajištění

Po zdravotní stránce se o náš tábor bude starat Žofka( Tereza Opavová) (akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí), kterou můžete v případě vážnějších problémů osobně nebo telefonicky kontaktovat. Kromě táborového zdravotníka zajišťuje zdravotní péči praktický lékař v Frýdavě. Taktéž většina členů vedení absolvovala zdravotnický kurz.

V případě vážnějších zdravotních problémů během tábora Vás budeme co nejdříve informovat na kontakt uvedeném na přihlášce. Jestliže nastanou nějaké závažné změny týkající se zdravotního stavu dítěte, než jaké byly uvedeny ve zdravotním dotazníku v přihlášce do oddílu (zejména závažné úrazy a  onemocnění během minulého roku), uveďte je do poznámek na rubu přihlášky, stejně tak jako Vaše upozornění na jiné skutečnosti týkající se Vašeho dítěte.

Součástí tábora je polní sprcha a umývárny s pitnou vodou na čištění zubů.

 

Pošta

Adresa:  bude sdělena na informační schůzce s rodiči

 

Prosíme vás, abyste dětem neposílali balíky plné sladkostí a ovoce. Bývá to často zdrojem hamounění, žebrání a dětské závisti a navíc je nutno uvážit delší dobu dodání balíků. Doufáme, že budete toto naše rozhodnutí respektovat.

Někdy se stává (zejména u mladších dětí, kteří jsou na našem táboře poprvé), že píší rodičům, jak se jim stýská, jak je to tam hrozné apod. Je to pro ně náročné, protože mnozí jsou poprvé tak dlouho sami. Budete-li mít s dcerou či synem jakýkoliv problém, je asi lepší  více mu psát či se spojit s vůdcem tábora, než si pro dítě na základě smutného dopisu přijet a mnohdy zbytečně jej odvézt.

Návštěvy rodičů

Návštěvy rodičů na táboře se nedoporučují z důvodu narušování chodu tábora a citových depresí ostatních účastníků tábora, kterým rodiče nepřijeli. Ze zkušenosti víme, že takové návštěvy udělají často více zlého než dobrého. Umožněte svým dětem naučit se samostatnosti. O to více pište, každý dopis či pohled je vítán. V případě nutného dřívějšího odjezdu domů (dovolená…) konzultujte vše včas před táborem s vedoucím tábora! Výrazně to ovlivní průběh tábora, protože družině bude člen chybět. Pokuste se tedy, prosím, tomuto vyhnout a nechejte děti prožít celý tábor.

Pro rodiče je určen závěrečný táborový oheň, který se uskuteční v pátek 17.7. před odjezdem. Prosíme rodiče, které budou v pátek spěchat za povinnostmi  (tzv. kvapníky), aby na tuto skutečnost upozornili již na schůzce s rodiči, děti si během tábora připravují program a pak se rozpadne kvůli odjezdu několika členů.

 

 

 

Složení vedení

 

Seznam stálého týmu vedoucích s jejich kontakty:

Vedoucí tábora a vedoucí skautů a vlčat:  

     Matěj Sokol,  email: matejsokol@seznam.cz

    tel: 732 784 504*

 

    Vedoucí skautek :

    Marie Nová,  email: marynew@seznam.cz

    tel: 731 183 149*

 

    Hospodář tábora:

    Aneta Špetová,  email: ajik.spetik@centrum.cz

 

 

 

     Vedoucí světlušek 

    Tereza Opavová, email: opavovaa.tereza@seznam.cz

    tel.: 721 372 760*

    

       Další vedoucí:

     Irena Treybalová

    Michal Spimmerwimmer – Cvrk

    Jiří Babka - Křeček

 

* vzhledem k tomu, že na táboře není elektrická energie, budou mít vedoucí    tábora své telefony zapnuté vždy pouze od 1900 do 2000 hod.

 

Balení

Věci je vhodné zabalit do kufru, další věci do větších balíků (např. karimatka + spacák). Nedávejte dětem jako hlavní zavazadlo velký batoh nebo tašku – nelze v nich udržet pořádek a přehled během tábora a jsou neskladné v zavazadlovém prostoru autobusu.

Nedávejte dětem žádné léky (včetně vitamínů, acylpyrinu, kinedrilu). Pravidelné braní léků a případné potřebné léky (antialergické apod.) nahlaste a odevzdejte vedoucímu na srazu (podepsané s označením dávkování).

Na náš tábor a do přírody vůbec nepatří žádné elektronické věci (videohry, walkman, rádio, mobilní telefon apod.), v opačném případě budou tyto věci zabaveny a předány na konci tábora. V přírodě je spousta věcí, které tyto „nezbytnosti“ civilizace mnohonásobně překonají.

Na tábor je dobré vzít si malé kapesné, za které bude možno koupit různé chybějící drobnosti (známky, obálky, pohledy, sladkosti na výpravě…). Částka 200,– Kč je naprosto postačující. Seznam potřebných věcí je přílohou této brožury.

 

 

 

 

 

Odevzdání sbalených věcí

Sbalené věci (bedny, kufry, spacáky...) pojedou s námi autobusem a nakládat se budou v den odjezdu také v 900 před zimním stadionem.

 

Placení

Cena tábora je  2700,– Kč   a je třeba ji zaplatit do 30. 5. 2009.

Peníze bude možné přijímat pouze dle podmínek uvedených na zadní straně přihlášky na tábor.

Na táboře budou děti rozděleny do družin. Tyto družiny vede rádce. Den je rozdělen na 5 programů, které jsou přerušeny vždy svačinou, obědem či večeří. Jednotlivé programy jsou každý den zaměřeny na manuální činnost, výuku, etapovou hru a sportovní turnaj. 

 

 

Koupání

V přiléhající říčce Smutné, v táborové přehradě.

 

 

Noční hlídky

V nočních hodinách, kdy celý tábor spí, je potřeba hlídat (kvůli bezpečnosti, ochraně majetku, výcviku…). Tyto hlídky vykonávají děti sami. Hlídá se přibližně jednu hodinu jednou za pět dní.

 

Hry

Zakladatel skautingu Robert Baden-Powell kdysi řekl, že skauting je hra. To platí i na našem táboře. Děti čeká mnoho her od nejoblíbenějších bojovek a lesních her až po tradiční skautské soutěže. Naučí se mnoho věcí nebo se v něčem zdokonalí (fair–play, přemýšlení, taktizování, tělesný pohyb…). Celý tábor se bude odehrávat táborová etapová hra.

 

Táborové ohně

Během tábora bude několik táborových ohňů. Vyhodnocují se zde různé závody, zkoušky a činnosti, zpívá se, hrají se scénky. Každý účastník tábora již nyní může přemýšlet o tom, jak přispěje k programu táborových ohňů – ať už zajímavým vyprávěním, historkou, sehranou scénkou nebo méně známou hrou.

 

 

 

Stezka

V průběhu tábora je mnoho příležitostí k plnění Stezky vlčat a skautů, skautek, světlušek a různých odborných zkoušek.